Проект ще популяризира форсайт методите и културата при изготвянето на политики в областта на ИКТ в региона

post

FORSEE ще продължи до месец декември 2013 г. и в него участват 13 организации от 8 държави   Нов проект ще популяризира форсайт методите и културата при изготвянето на политики в областта на ИКТ в региона, спомагайки по този начин за ускоряване на икономическия растеж в участващите страни и за тяхната по-висока готовност за предизвикателствата…

Открита е процедура за проект за „Създаване на научно-технологичен парк”

post

Проектът се финансира по ОП “Конкурентоспособност” Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. откри процедура за представяне на проектно предложение за изграждане на “София Тех Парк” ЕАД.  Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за създаването на първият…

Набират се идеи за финансиране на иновации от ЕС

post

Български организации и граждани могат да се включат в допитването на ЕК за интернет предприемачеството Български организации, фирми и граждани могат да се включат с мнения какви иновации в информационните и комуникационните технологии и в уеб-базираното предприемачество, да се финансират от Европейския съюз, информират от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Идеите може да…

Набират се заявления за участие в наградите на БАИТ

post

Ще бъдат определени победители в 15 категории Започна набирането на заявления за участие в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2012 г. за принос в развитието на информационните и комуникационните технологии, съобщиха от Изпълнителна агенция за подпомагане на малките и средни предприятия. Тазгодишното издание на конкурса ще определи носителите на 15-те награди в следните категории и…

Изграждат 860 км оптична мрежа с пари по ОП "Регионално развитие"

post

Проектът е на стойност близо 40 млн.лева С 39 123 029,84 лв. по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“ ще бъде осигурен бърз достъп до интернет  в 29 общински центрове и 24 малки населени места в 19 слабо населени и отдалечени райони. Оптичната инфраструктура, която ще бъде изградена, ще е с обща дължина 860 км. Проект „Развитие…

ОПРР предоставя близо 40 млн.лв за бърз интернет

post

Средствата са по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Република България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ Общо 39 123 029,84 лв. ще получат 29 общински центрове и 24 малки населени места за развитие на широколентов достъп и бърз интернет до 2014 г. Средствата се осигуряват по проект „Развитие на високоскоростен широколентов…

ОПАК откри две нови процедури

post

Целта им е изграждане на Интегрирана информационна система за координация и управлението на човешките ресурси в държавната администрация Управляващият орган на ОПАК обяви две нови процедури за безвъзмездна помощ по подприоритет 1.1. „ Ефективна структура на държавната администрация” и по подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”. Целта и на двете е…

Е-управлението и развитието на ИТ в учебните заведения е приоритет за страната

post

У нас под 40 % от домакинствата имат широколентова връзка Електронното управление, широколентовият достъп до Интернет, информационните технологии в училищата и висшите учебни заведения са сред приоритетите на българското правителство. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време регионалната конференция „Цифровата програма за Европа: реалност или все още предизвикателство”, в…

Нели Крус: Развитието на цифровите технологии е път за развитие на икономиката

post

До 2015 г. в Европа може да има около 700 000 свободни работни места в областта на информационните и комуникационните технологии . Високоскоростни широколентови мрежи за всеки, уменията за работа с цифровите технологии, инвестиции в иновациите. Това са трите съставки на успеха за развитие на програмата в областта на цифровите технологии на ЕС. Това каза заместник-председателят на Европейската…

Откриват конференция, посветена на цифровата програма за Европа

post

Събитието е с акцент върху електронното правителство, услугите за спешни повиквания при пътно-транспортни произшествия, бързият интернет в училищата и приложения, свързани с е-образование. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) и комисар по цифровите технологии Нели Крус ще открият днес Регионална конференция на тема: „Цифровата програма за…