Награждават ИТ проекта на годината

post

Критериите за избор са обществена значимост, ИТ инвестиция, успешно изпълнение, иновативност, ефективност, мултипликационен потенциал, комплексност Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет” Моника Димитрова-Бийчър и Марияна Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), ще връчат отличията на победителите в деветото издание на конкурса “ИТ проект на…

ЕК ще следи напредъкa в биоикономиката

post

Център за наблюдение ще събира данни, за да се проследява развитието на пазарите и да се определят политиката на ЕС, на отделните държави Европейската комисия ще изгради център за наблюдение, който да следи напредъка на биоикономиката в Европейския съюз и да оценява въздействието ѝ, съобщават от Комисията. Центърът ще събира данни, за да се проследява…

Европа дава близо 126 млн. евро по програма „Подкрепа за ИКТ политики”

post

Проекти за здравеопазване и е-услуги са с най-голям бюджет в конкурса Проекти за прилагане на информационни и комуникационни технологии в здравеопазването и социалното приобщаване, предоставянето на публични електронни услуги и достъпно цифрово съдържание са с най-голямо финансиране в Седмата конкурсна сесия по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” на Европейската…

Над 400 журналисти ще получат електронно ЕГН

post

Инициативата е по проект на ОПАК Повече от 400 журналисти ще получат електронно ЕГН, съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на срещна с главни редактори на национални печатни и електронни медии. Концепцията за електронна идентичност, както и 5000 смарт карти, се разработват в рамките на проект на Министерството на транспорта, информационните…

Е-карти за лекари, адвокати и предприемачи

post

Първите нови електронни услуги ще бъдат достъпни с картата за електронна идентичност от май тази година Предприемачи, представители на сектора на информационните технологии, лекари и адвокати ще получат карти за електронна идентичност, които предстои да бъдат издадени по  проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Това съобщи…

Покана за предложения по Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите

post

В рамките на COST се насърчават предложенията за дейности, които допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа Публикувана е покана за представяне на предложения в рамките на европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST). Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите обединява изследователи и експерти от различни страни,…

ЕК с нови приоритети в областта на цифровата икономика

post

Цялостното изпълнение на актуализираната Програма в областта на цифровите технологии би довело до увеличаване на европейския БВП с 5 % Европейската комисия прие седем нови приоритета в областта на цифровата икономика и цифровото общество. Цифровата икономика се разраства седем пъти по-бързо в сравнение с останалите икономически отрасли, но понастоящем потенциалът ѝ не може да се…

Проект ще популяризира форсайт методите и културата при изготвянето на политики в областта на ИКТ в региона

post

FORSEE ще продължи до месец декември 2013 г. и в него участват 13 организации от 8 държави   Нов проект ще популяризира форсайт методите и културата при изготвянето на политики в областта на ИКТ в региона, спомагайки по този начин за ускоряване на икономическия растеж в участващите страни и за тяхната по-висока готовност за предизвикателствата…

Открита е процедура за проект за „Създаване на научно-технологичен парк”

post

Проектът се финансира по ОП “Конкурентоспособност” Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. откри процедура за представяне на проектно предложение за изграждане на “София Тех Парк” ЕАД.  Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за създаването на първият…

Набират се идеи за финансиране на иновации от ЕС

post

Български организации и граждани могат да се включат в допитването на ЕК за интернет предприемачеството Български организации, фирми и граждани могат да се включат с мнения какви иновации в информационните и комуникационните технологии и в уеб-базираното предприемачество, да се финансират от Европейския съюз, информират от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Идеите може да…