Автобусните превозвачи вече могат да кандидатстват по-лесно за финансова подкрепа

post

Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията (МТИТС) гарантира опростени правила за подаване на документи за финансова помощ от автобусните превозвачи. Кандидатите вече ще бъдат преценявани само по допустимост, без да се прави оценка на проектни предложения. Всеки допустим кандидат ще може да получи средства. Така връзката между автобусните превозвачи и МТИТС ще бъде директна,…