БНБ: Парите в обращение нарастват с почти 11% за година

post

За една година обемът на парите в обращение в България е нараснал с 10,95%, като към края на декември 2017 г. възлиза на 15,703 млрд. лв. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ). За едногодишен период увеличението е с 1,55 млрд. лв. През предходния едногодишен период (декември 2015 г. – декември…

Сребърният фонд остава на консервативно управление в БНБ

post

Правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата от него за периода 2018-2020 г. Двата документа са одобрени от Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход активите да се управляват при спазване…

Силен ръст на кредити и депозити отчете БНБ

post

Към края на септември БНБ отчита солиден ръст на депозитите по всички направления. Има значителен ръст и при кредитите. В края на септември 2017 г. депозитите на неправителствения сектор са 70.900 млрд. лв. (72.3% от БВП), и на годишна база се увеличават с 6.8 на сто, отчита БНБ. Депозитите на Нефинансови предприятия са 21.102 млрд….

Преките чуждестранни инвестиции със спад от 55% за година

post

В периода от януари до края на юли преките инвестиции в България се свиват с над 55% на годишна база, като възлизат на 431,8 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Към края на юни акумулираната от началото на годината сума възлизаше на 451 млн. евро, предимно от инвестиции под формата на…

БНБ трябва да плати над 8,6 млн. лева по ДЦК

post

Българската народна банка (БНБ) трябва да плати през август 8,637 млн. лева под формата на плащания по държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар. На 4 август трябва да се платят 3,669 млн. лева, на 14 август – 4, 219 млн. лева, на 17 август  – 496 хил. лева, а на 22 август – 253…

Скоро БНБ ще е готова с новия закон за платежните услуги

post

Новият закон за платежните услуги ще бъде изготвен до средата на годината. Това се разбира от изказване на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банково”, Нина Стоянова при откриването на финансовия форум “Иновации”, съобщи Дневник. В изказване, цитирано от пресцентъра на институцията, тя посочва, че новата, втора, директива за платежните услуги в рамките на вътрешния пазар,…

БНБ подготвя нов закон за платежните инструменти

post

БНБ работи по въвеждането на нова европейска директива за платежните услуги. С нея ще се въведат две нови интернет услуги – по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка. Директивата регулира и дейността на доставчиците, които ги предлагат, съобщава Дневкик. Директивата предвижда промени в информационните изисквания и правата и задълженията на ползвателите…

Българите теглят все повече кредити

post

Българите теглят все повече кредити. Това показва статистиката на БНБ, пише inews.bg. Според данните на Централната банка през февруари т.г. заемите, получени от домакинствата, са с 47 млн. лева повече в сравнение със същия месец на 2016 г. Паралелно с кредитите и депозитите продължават да растат. Точно обратната тенденция обаче се наблюдава по отношение на…

БНБ обяви ежегодния си конкурс за стипендианти за 2017 година

post

Българската народна банка (БНБ) и през следващата 2017 година ще отпусне традиционните си годишни стипендии, съобщиха от банката. Две стипендии в размер на 500 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”, и една стипендия в размер на 700 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна…