БНБ промени списъка на системно значимите банки

post

На проведено на 4 октомври 2018 г. заседание Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки на основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9, ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския…

Фалшивите банкноти в обращение намаляват

post

За периода юли – септември 2018 г. в Националния център за анализ на Българската народна банка са задържани общо 221 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. неистинските български банкноти са с 31 броя по-малко, съобщават от БНБ. Относителният дял на задържаните през третото тримесечие на 2018 г….

Застрахователите управляват 7,7 млрд. лв. към края на март

post

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7.722 млрд. лв. към края на март 2018 година. Техният размер се увеличава с 461.3 млн. лв. (6.4%) в сравнение с края на март 2017 г. (7.261 млрд. лв.) и с 425 млн. лв. (5.8%) спрямо края на четвъртото тримесечие на…

БНБ: Картовите разплащания са нараснали с 44% за три години

post

За период от три години от 2014 до 2016 г. броят на плащанията, извършени с карти е нараснал с 44%, а стойността на плащанията с карти е нараснала с 38%. В същото време броят и стойността на картовите плащания, извършени чрез виртуално терминално устройство ПОС, са нараснали с над 20%. Това каза при откриването на…

БНБ одобри новите директори на Общинска банка

post

БНБ одобри новите директори на Общинска банка. Ангел Геков, Петър Джелепов, Борислав Чиликов и Владимир Котларски са новите членове на управителния съвет след смяната в собствеността й. Първите трима ще са изпълнителни директори, а Котларски – само член на управителния съвет, съобщава capital.bg. От доскорошния мениджмънт на банката остава само Николай Колев. Другите сменени са Чакалски,…

БНБ: Парите в обращение нарастват с почти 11% за година

post

За една година обемът на парите в обращение в България е нараснал с 10,95%, като към края на декември 2017 г. възлиза на 15,703 млрд. лв. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ). За едногодишен период увеличението е с 1,55 млрд. лв. През предходния едногодишен период (декември 2015 г. – декември…

Сребърният фонд остава на консервативно управление в БНБ

post

Правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата от него за периода 2018-2020 г. Двата документа са одобрени от Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход активите да се управляват при спазване…

Силен ръст на кредити и депозити отчете БНБ

post

Към края на септември БНБ отчита солиден ръст на депозитите по всички направления. Има значителен ръст и при кредитите. В края на септември 2017 г. депозитите на неправителствения сектор са 70.900 млрд. лв. (72.3% от БВП), и на годишна база се увеличават с 6.8 на сто, отчита БНБ. Депозитите на Нефинансови предприятия са 21.102 млрд….

Преките чуждестранни инвестиции със спад от 55% за година

post

В периода от януари до края на юли преките инвестиции в България се свиват с над 55% на годишна база, като възлизат на 431,8 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Към края на юни акумулираната от началото на годината сума възлизаше на 451 млн. евро, предимно от инвестиции под формата на…

БНБ трябва да плати над 8,6 млн. лева по ДЦК

post

Българската народна банка (БНБ) трябва да плати през август 8,637 млн. лева под формата на плащания по държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар. На 4 август трябва да се платят 3,669 млн. лева, на 14 август – 4, 219 млн. лева, на 17 август  – 496 хил. лева, а на 22 август – 253…

12