Фермерите могат да подават заявления за държавна помощ за акциза на горивата

post

Фермерите, които искат да ползват държавна помощ за акциза на горивата, могат да подават заявленията си в общинските земеделски служби до 21 септември. Помощта, предвидена в бюджета за тази година, е 84 млн. лв. Тя се полага само на регистрирани земеделски стопани – за горива, използвани през 2017 г. Всички заявления трябва да бъдат придружени с…

Фермерите ще получат до 84 млн. лв. отстъпка от акциза върху горивата за 2018 г.

post

Земеделските стопани ще получат през 2018 г. до 84 млн. лв. по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Това реши на редовното си заседание управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие”. Заявленията ще се подават от 3 до 21 септември 2018 г. в Общинските служби…

България да облекчи облагането с ДДС на дребните търговци на горива искат от ЕК

post

Европейската комисия официално уведоми България, че някои от разпоредбите й за прилагане на данъка върху добавена стойност (ДДС) нарушават правото на ЕС и трябва да бъдат променени, съобщиха от комисията. България има срок от два месеца, за да изпълни тези искания. Сега малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми,…