Училищните дневници да бъдат не само на хартия, но и в електронен носител

post

Mинистерството на образованието и науката (МОН) ще регламентира възможността училищните дневници да бъдат не само на хартия, но и в електронен носител. Такива електронни дневници вече има в някои училища, но използването им ще бъде регламентирано за следващата учебна година. Промените в наредбата за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование са…