Правителството прие действия за размразяване на европарите за наука

post

Министерският съвет прие актуализиран план за действие по повод констатациите в предварителния одитен доклад на Европейската комисия за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, предложен от Министерството на образованието и науката. Необходимостта от актуализацията произтича от регистрирания напредък в изпълнение на Плана за действие и от отделянето на Управляващия орган в самостоятелна изпълнителна агенция,…