Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичните финанси

post

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичните финанси, внесени от Министерския съвет. Част от промените са свързани с регламентиране на взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет. Беше записано, че размерът на бюджетните взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет може да се променя, когато това произтича от закон, от преструктуриране на…