Министър Димов подписа договори за инсталации за отпадъци на Ботевград и Харманли

post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане  на  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Ботевград и договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци от община Харманли. Целта на проекта за изграждане  на  компостираща инсталация и инсталация за…

Министър Димов подписа договор за инсталациите за отпадъци на Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово подписаха договор за изграждане на две инсталации за преработка на отпадъци. Съоръженията ще обслужват 53 500 жители от трите общини. По проекта ще се изгради инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 12 300 тона годишно и компостираща…