Гласуват достъп за България и Румъния до Шенгенската информационна система

post

Европейският парламент ще гласува в сряда предложение България и Румъния да получат т.нар. пасивен достъп до Шенгенската информационна система. Това се посочва в дневния ред на започващата в Страсбург сесия на ЕП, съобщава БТА. Този достъп до системата предполага службите на двете държави да могат да четат информация, но не и да въвеждат, променят или трият данни. През 2011 г. ЕП прие законодателна резолюция, в която…

Нова информационна система за състоянието на градските екосистеми ще подпомага властите при тяхното управление

post

ГИС-базирана информационна система за състоянието и екосистемните услуги в урбанизираните територии ще подпомага местните, регионални и национални административни структури при управлението и планирането на урбанизираните територии. Тя е създадена в изпълнение на проект TUNESinURB, финансиран по програма БГ03 на Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ. Проектът се изпълнява от Института за гората…