Животновъдите получиха близо 16 милиона лева по ПНДЖ3 за Кампания 2018

post

Държавен фонд „Земеделие“ преведе първия транш от общо 15 707 738 лева на 7 595 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), за Кампания 2018. Ставката за плащане на едно допустимо за подпомагане по ПНДЖ3 животно за първи транш е определена със Заповед на № РД 09-994 от 07.11.2018…

Публикувани са уведомителните писма за застъпените площи за Кампания 2018

post

На електронната страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани 9 456 броя уведомителни писма за площи, декларирани от повече от един кандидат за Кампания 2018. Всички земеделски стопани, при които са констатирани двойно-декларирани площи, могат сами да изтеглят уведомителните писма съдържащи данни за парцелите и кадастралните имоти, в които са констатирани застъпвания. Данните могат да се…

ДФЗ публикува цифровите данни за заявените площи от Кампания 2018

post

ДФ „Земеделие“ публикува цифровите географски данни за заявените парцели за подпомагане за Кампания 2018. Всички земеделски стопани, които са кандидатствали за директни плащания на площ за Кампания 2018, могат сами да изтеглят графичните данни за парцелите, които са заявили за подпомагане. Данните могат да се изтеглят от Системата за индивидуална справка по Директни плащания, която се…

В област Ловеч се запазва броят на земеделските стопани за Кампания 2018

post

Броят на земеделските стопани в област Ловеч, подали заявления за Кампания 2018, като цяло се запазва. И тази година по схемите и мерките на директните плащания са кандидатствали близо 1130 фермери. Това съобщи директорът на ОД на ДФЗ-Ловеч Антония Петкова. Най-много са земеделските стопани заявили Схемата за преразпределително плащане– 851. В oбласт Ловеч 38 земеделски производители…

Удължават срока по Кампания 2018 за директните плащания

post

Европейската комисия (ЕК) ще даде възможност на страните-членки на ЕС да удължат крайния срок за подаване на заявления от земеделските стопани за директни плащания, както и за някои искания за подпомагане в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това заяви комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган, цитиран от…