ДФ „Земеделие“ преведе още над 14 млн. лева за агроекология

post

Държавен фонд „Земеделие“ изплати още 14 178 845 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Подпомагане получиха 727 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2016 този път са за кандидати с поет ангажимент по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и…

МОСВ и Световната банка подготвят Национална стратегия за адаптация към изменението на климата

post

Министерството на околната среда и водите и Световната банка подготвят разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ирина Костова на семинар за споразуменията между МОСВ и международната финансова институция за предоставяне на консултантски услуги в областта на климата и подобряване чистотата на атмосферния въздух….

Набират се проекти по Инвестиционна програма за климата

post

Набират се проекти по Инвестиционна програма за климата. Целта е оформяне на портфолио от проекти, които да бъдат финансирани за намаляване емисиите на парникови газове. Програмата ще предоставя безвъзмездно финансиране на част от инвестицията. За публичните институции и НПО размерът на безвъзмездната помощ може да достига до 85% от инвестиционните разходи. В този процент влиза…

Парижкото споразумение за климата вече е в сила

post

Парижкото споразумение за климата влезе официално в сила днес. Това означава, че близо 200 страни да започнат да изпълняват своите планове за намаляване на парниковите си емисии. Най-високопоставеният представител на ООН по въпросите на климата Патрисия Еспиноса приветства влизането в сила на споразумението като повратна точка в борбата срещу глобалното затопляне. “Това е момент за…