Министър Танева: Над 600 работни места ще бъдат създадени чрез реализиране на проекти по подхода ЛИДЕР

post

Над 600 работни места ще бъдат създадени чрез реализиране на проектите по подхода ЛИДЕР “Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  в края на настоящия програмен период по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на шестата Международна конференция „Сътрудничество-инструмент за промотиране…

ЕОС Матрикс – лидер на пазара за събиране и управление на вземания

post

ЕОС Матрикс си партнира с редица банкови и небанкови финансови институции, телекоми, ютилити и търговски компании и др., като поема управлението и събирането на забавените им вземания. По този начин фирмите освобождават вътрешен ресурс, който насочват към основната си дейност и в същото време повишават ликвидността си. Дейността на колекторските компании представлява професионално събиране на…