Удължават срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г.

post

Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г, съобщиха от пресцентъра на ведомството. На 12 май 2017 г. в Официален вестник беше публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/807 на Комисията от 11 май 2017 година, с който се дава възможност за…

Стартира приемът на проекти по мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите

post

Започна приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство. Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства. Това съобщиха днес от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване…

МЗХ публикува проект на Закона за земеделските земи

post

Министерство на земеделието и храните публикува дългоочаквания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя, с която промяна животновъди имат право за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение. В проекта на закона е премахнато изречението в проблемния за животновъди член 37в,…

МЗХ очаква да договори до 130 млн. евро по подмярка 4.2 и 6.3

post

Министерство на земеделието и храните очаква да договори до 260 млн. евро по няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) и СЕПП до края на 2016 година, като от тях 130 млн. евро са за подмярка 4.2 и подмярка 6.3. Това става ясно от годишния доклад за 2015 година…

Земеделската комисия прие бюджета на МЗХ

post

Комисията по земеделие в Народното събрание одобри бюджета в сектор земеделие за следващата година. Параметрите остават същите като миналата година, но има корекции в разходната рамка. Тя е намалена до 205,5 млн. лв. Също така доходите на служителите в Агенцията по храните и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) бяха увеличени. „Следвайки тази политика,…

МЗХ стартира диалог с преработвателния сектор за мярка 4.2

post

Министерството на земеделието и храните стартира диалог с неправителствения сектор в преработвателната индустрия за това какви промени да бъдат направени в правилата за прилагане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това съобщи агроминистърът Десислава Танева. Тя уточни, че към момента по първия прием на същата мярка има одобрени и сключени 133 договора…