МЗХ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 4.2 от ПРСР

post

Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са публикувани за обществено обсъждане, съобщава agro.bg. Писмени предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 3 февруари…

Стартира втори прием на стратегии за близо 350 млн. лв. за Водено от общностите местно развитие

post

Стартира втори прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.). Общият финансов ресурс е в размер на 349 388 813 лв. Максималният размер на допустимите разходи за…

Удължават срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г.

post

Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г, съобщиха от пресцентъра на ведомството. На 12 май 2017 г. в Официален вестник беше публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/807 на Комисията от 11 май 2017 година, с който се дава възможност за…

Стартира приемът на проекти по мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите

post

Започна приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство. Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства. Това съобщиха днес от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване…

МЗХ публикува проект на Закона за земеделските земи

post

Министерство на земеделието и храните публикува дългоочаквания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя, с която промяна животновъди имат право за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение. В проекта на закона е премахнато изречението в проблемния за животновъди член 37в,…

МЗХ очаква да договори до 130 млн. евро по подмярка 4.2 и 6.3

post

Министерство на земеделието и храните очаква да договори до 260 млн. евро по няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) и СЕПП до края на 2016 година, като от тях 130 млн. евро са за подмярка 4.2 и подмярка 6.3. Това става ясно от годишния доклад за 2015 година…

Земеделската комисия прие бюджета на МЗХ

post

Комисията по земеделие в Народното събрание одобри бюджета в сектор земеделие за следващата година. Параметрите остават същите като миналата година, но има корекции в разходната рамка. Тя е намалена до 205,5 млн. лв. Също така доходите на служителите в Агенцията по храните и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) бяха увеличени. „Следвайки тази политика,…

МЗХ стартира диалог с преработвателния сектор за мярка 4.2

post

Министерството на земеделието и храните стартира диалог с неправителствения сектор в преработвателната индустрия за това какви промени да бъдат направени в правилата за прилагане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това съобщи агроминистърът Десислава Танева. Тя уточни, че към момента по първия прием на същата мярка има одобрени и сключени 133 договора…