Нова дирекция в министерството на образованието ще управлява евросредствата

post

Нова дирекция в Министерството на образованието и науката (МОН) ще се грижи за изпълнението и управлението на проекти или програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, по които министърът на образованието и науката или министерството са бенефициенти, съобщава Дневник. Измененията в Устройствения правилник на МОН се…