МОСВ и Световната банка подготвят Национална стратегия за адаптация към изменението на климата

post

Министерството на околната среда и водите и Световната банка подготвят разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ирина Костова на семинар за споразуменията между МОСВ и международната финансова институция за предоставяне на консултантски услуги в областта на климата и подобряване чистотата на атмосферния въздух….

МОСВ ще финансира проекти за опазване на биоразнообразието по две стратегии за местно развитие

post

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ подписа споразумения с две сдружения – „Местна инициативна група Поморие“ и  „Местна инициативна група Белене – Никопол“, за изпълнение на проекти в областта на биоразнообразието по новия подход „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Подходът „Водено от общностите местно развитие“ се прилага за първи път от няколко оперативни…

МОСВ ще осигури 240 млн. лева във Фонда на фондовете

post

Предвижда се МОСВ да подпише финансово споразумение с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България, с което да му предостави 10 процента от ресурса на ос „Води“ на оперативна програма „Околна среда“ (2014-2020 г.). Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в рамките на форум „Планът „Юнкер“ – възможности и резултати“. Приоритетна…

МОСВ дава 3,5 млн. лв. за чиста околна среда

post

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за отдих и други. Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието…

МОСВ продължава програмите си за саниране и за електромобили с бюджет от 15, 298 млн. лв. от търговия с парникови газове

post

Министерството на околната среда и водите осигури финансово продължаването на две свои успешни програми – за саниране на държавни и общински сгради и за купуване на електромобили от публичните институции. За целта МОСВ предостави на Националния доверителен екофонд за управление 15,298 млн. лв. Това стана с решение на правителството днес, определящо реда и начина за…

Старт на най-мащабния проект в Добрич – изграждане на водния цикъл

post

Старт на най-мащабния проект в Добрич – изграждане на водния цикъл. Стойността на подписания договор възлиза на близо 115 милиона лева. Министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева и премиерът в оставка Бойко Борисов поставиха началото на проекта. Добрич е град-първенец по разхищение на вода, заяви Бойко Борисов. Близо 86% от водата…

Девет общини са кандидатствали по програмата за развитие на минералните извори

post

Девет общини са подали проектни документи за финансиране по пилотната програма на МОСВ за развитие на минералните извори на тяхна територия. Това са Минерални бани (област Хасково), Полски Тръмбеш, Сапарева баня, Панагюрище, Бургас, Разлог, Берковица, Велинград и Септември. По-голямата част от проектите са за изграждане на водопроводи и събирателни резервоари. Част от общините предвиждат инвестиции…

ПУДООС дава 315 600 лeва за контролно-информационен пункт на Рилските езера

post

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще предостави 315 600 лева на Национален парк „Рила“ за изграждане на контролно-информационен пункт в района на Седемте рилски езера. Той ще е в близост до хижа „Рилски езера“ и ще дава възможност на парковата охрана да изпълнява по-ефективно дейността си. Поради своята специфика…

Шест регионални звена ще консултират бенефициенти по програма LIFE

post

Шест от Регионалните инспекции по околна среда и води – в Благоевград, Бургас, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе, ще предоставят информация и консултации на желаещите да кандидатстват с проекти по програма LIFE на Европейският съюз (ЕС). Финансират се предложения, свързани с опазване на околната среда и с ограничаване на изменението на климата. Програма LIFE има…

55 млн. лв. са приходите, заложени в бюджета на МОСВ за 2017 г.

post

55 млн. лв. са приходите, заложени в бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г. Планираните приходи са с 6 млн. лева повече. Постъпления се очакват от държавните такси по Закона за водите. 10 млн. лв. са предвидени за предотвратяване на риска от наводнения. За политиките по опазването на околната среда са…