Приключи предварителното класиране по мярка 9 от ПРСР 2014-2020

post

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG 06 RDNP001-9.001. Проектите бяха оценени в едномесечния срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка от 03.10.2018…

Стартира прием по мярка 9

post

Стартира дългоочакваният прием по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от Програмата за развитие на селските райони. Това стана ясно след като процедурата вече е отворена за кандидатстване в ИСУН, пише fermer.bg. Подпомагането по мярка е насочено към постигане на целите на мярката: 1. насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в…