НИМХ ще бъде частично изваден от структурата на БАН

post

Общото събрание на БАН гласува, че дава съгласие за частично изваждане на Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ от структурата на БАН и преминаването в нова структура, създадена от Министерския съвет. Определението “частично” включва цялостната оперативна дейност, изпълнявана от НИМХ-БАН, както и учени и служители, които са декларирали намерение за напускане на БАН, пише…