Кандидатстването по ПРСР ще става онлайн

Кандидатстването и администрирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони ще се измени изцяло, след като в последния си работен ден преди празниците парламентът успя от втория път да приеме поправки в закона за подпомагане на земеделските производители. Така всички предстоящи приеми от програмата вече ще минават през електронните системи ИСУН и ИСАК…

В малките населени места ще обменят валута онлайн

post

Вече всички населени места у нас ще имат възможност да обменят валута, без да е нужно да се пътува до най-близкия голям град. Това ще стане благодарение на все по-навлизащата дигитализация и възможността да се обменя онлайн, а доставката ще става с куриер до всеки дом, с гарантирана безопасност и на най-изгоден курс. По същата…

През април започва онлайн курс по биологично земеделие

post

На 3 април 2017 година започва тримесечен онлайн курс по биологично земеделие. Желаещите да участват могат да подадат документите си до 15 март 2017 година. За първите 30 записали се курсът е безплатен. Това стана ясно по информация на OkNetArable. Представители на 13 страни, сред които и България могат да участват в онлайн курс по…

Еднодневните договори в земеделието вече може да се регистрират онлайн

post

Еднодневните трудови договори, с които се наемат сезонни работници в селското стопанство, вече могат да се регистрират онлайн. Това съобщиха от Главната инспекция по труда, след като са завършили проекта си, чрез който е създадена техническа възможност за това. Земеделските стопани вече могат да ползват програмния продукт https://ednodnevni.gli.government.bg/ipsts, който позволява образците на еднодневни трудови договори…