До края на юни се надяваме да финализираме успешно досиетата от пакета „Чиста енергия“

post

По време заседанието на Съвета на ЕС, част „Енергетика“ българското председателство представи пред страните-членки напредъка по преговорите с Европейския парламент по три от законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“. „Във фокуса на разговорите бяха законодателните предложения, свързани с регламента за управление на Енергийния съюз, директивата за енергията от възобновяеми източници и директивата…