Експерт по кибер въпроси и електронно управление ще бъде назначен в Постоянното представителство на България към ЕС

post

С един експерт по кибер въпроси и за координация на ангажиментите на България по цифровия европейски дневен ред се разширява съставът на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, реши Министерският съвет. За новосъздадената длъжност ще бъде определен експерт от Държавна агенция „Електронно управление“, който ще отговаря за наблюдението и за докладването по…

Укрепва се съставът на постоянното представителство на България към ЕС

post

Правителството одобри временно увеличение на състава на Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета. Решението е в съответствие с една от основните задачи от Плана за подготовка на Българското председателство. За периода от началото на 2017 г. до 30 септември 2018 г….