Популяризират възможностите за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

post

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ще проведе мероприятие за популяризиране на възможностите за финансиране по новооткрити процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Целта на мероприятието е да се предостави ясна и подробна информация на потенциалните кандидати на възможностите за кандидатстване по отворените към момента мерки по програмата, а именно:…

Правителството одобри промени в Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

post

Правителството прие Решение за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Измененията имат за цел да подобрят управлението и отчитането на резултатите от прилагането на Програмата. Промените обхващат актуализиране на органите за управление и контрол на ПМДР и прецизиране на дублирани или липсващи индикатори в нея. С Решение на Министерския съвет…