Европейски проект представи възможности за развитие на младите хора на трудовия пазар

post

В периода от 2 май до 1 септември 2018 г. Сдружение „Обединени европейци“ осъществи проект на тема: „Възможности за развитие на младите хора на европейския трудов пазар“, реализиран по Програма Еразъм+, договор № 2018-1-BG01-KA105-047758. Той бе с времева продължителност от 4 месеца – от 2 май до 1 септември 2018 г. В него взеха участие…

Еврокомисията предложи удвояване на средствата за програма “Еразъм”

post

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага да се удвои финансирането за програмата „Еразъм“ до 30 милиарда евро, като 25,9 милиарда евро ще отидат за образование и обучение, 3,1 милиарда евро за младите хора и 550 милиона евро за спорта, съобщава econ.bg. Програмата „Еразъм“ вече дава възможност на милиони…