България вече има програма за намаляване на фините прахови частици във въздуха

post

Конкретни мерки, които да намалят емисиите на фини прахови частици, предлага Световната банка в проект на Национална програма за подобряване на качеството на въздуха 2018 – 2024 г., съобщава Дневник. Документът е насочен към основните източници на замърсяване, каквито са битовото отопление и автомобилите, а за реални действия ще са нужни и законодателни промени. Програмата…