Политиката на МОСВ увеличи интереса на местните общности към програма „Лайф“ на ЕС

post

Целенасочената политика на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) доведе до пробив и активно включване на общини и местни общности в Програма „Лайф“ на Европейския съюз. Според данни, оповестени от Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME), е отчетено значително повишение на броя на подадените проектни предложения от България по поканата за подбор…