НЗК-България открива покана за кандидатстване за създаване на партньорства по програма LIFE

post

Националното звено за контакт в България по програма LIFE предоставя финансова помощ за осъществяване на пътувания на кандидатстващите по покана 2018 и 2019 г. Целта е да се подпомогнат българските кандидати при търсенето и създаването на партньорства с бенефициенти от държавите-членки на ЕС. Помощта за пътувания ще бъде предоставена под формата на възстановяване на извършените…

НЗК – България отправя покана за създаване на партньорства по програма LIFE

post

Националното звено за контакт в България по програма LIFE предоставя финансова помощ за осъществяване на пътувания на кандидатстващите по покана 2018 и 2019 г. Целта е да се подпомогнат българските кандидати при търсенето и създаването на партньорства с бенефициенти от държавите-членки на ЕС. Помощта за пътувания ще бъде предоставена под формата на възстановяване на извършените…

Европейските министри на околната среда решават за програма LIFE

post

Министрите на околната среда на държавите от Европейския съюз се събирха в Люксембург на 25 юни. В центъра на дискусиите се залегна законодателното предложение на Европейската комисия за програма LIFE – единственият финансов инструмент на блока, изцяло посветен на околната среда, опазването на природата и борбата с климатичните промени. Както показва средносрочната оценка, програма LIFE е използвана…

Информационен ден по Програма LIFE ще проведе МОСВ

post

В качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE и в изпълнение на проект за изграждане на капацитет, Министерството на околната среда и водите ще проведе информационен ден по програмата. На събитието ще бъде представена програма LIFE, графикът за обявяване и подаване на проектни предложения по Покана 2018 г., новостите и промените, които…

Предстоящи покани по Програма LIFE за 2018 г.

post

Тази година поканите по подпрограмите за „Околна среда“ и „Действия по климата“ на Програма LIFE ще предоставят финансиране за „традиционни“ проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и подготвителни проекти, съобщава agro.bg. Поканата за проекти за техническа помощ е планирано да бъде официално обявена на 6 април 2018 г. Поканата за традиционни проекти, интегрирани проекти, изграждане…

Близо 100 млн. евро отпуска Европейската комисия в рамките на програмата “Лайф”

post

Близо 100 милиона евро отпуска Европейската комисия в рамките на програмата “Лайф” за по-високо качество на живот на гражданите в страните-членки. Със средствата ще бъдат подкрепяни инициативи за намаляване на вредните емисии и за опазване на околната среда. Пет са областите, които ще бъдат финансирани – природа, води, въздух, отпадъци и климат. Средствата са предвидени…

Възможностите за подобряване на ефекта от проектите по програма LIFE обсъдиха бенефициенти с МОСВ

post

Възможностите за повишаване на ефекта от транснационалните проекти по програма LIFE и бъдещото сътрудничество обсъдиха бенефициенти и експерти с представители на МОСВ, в рамките на честването на 25-та годишнина от създаването на Програмата. Отбелязването на годишнината беше организирано от МОСВ, което е Национално звено за контакт по програма LIFE. Програма LIFE предоставя европейско финансиране за…

МОСВ организира обучения за кандидат-бенефициенти по Програма LIFE

post

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството на Национално звено за контакт по Програма LIFE за България, организира две обучения за кандидат-бенефициенти. Повод са публикуваните от Европейската комисия покани за подаване на проектни предложения за 2017 г. на страницата на Програма LIFE. Oбученията са еднакви. На 11-ти май срещата с кандидат-бенефициенти ще бъде…

Шест регионални звена ще консултират бенефициенти по програма LIFE

post

Шест от Регионалните инспекции по околна среда и води – в Благоевград, Бургас, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе, ще предоставят информация и консултации на желаещите да кандидатстват с проекти по програма LIFE на Европейският съюз (ЕС). Финансират се предложения, свързани с опазване на околната среда и с ограничаване на изменението на климата. Програма LIFE има…