Европейските министри на околната среда решават за програма LIFE

post

Министрите на околната среда на държавите от Европейския съюз се събирха в Люксембург на 25 юни. В центъра на дискусиите се залегна законодателното предложение на Европейската комисия за програма LIFE – единственият финансов инструмент на блока, изцяло посветен на околната среда, опазването на природата и борбата с климатичните промени. Както показва средносрочната оценка, програма LIFE е използвана…

Информационен ден по Програма LIFE ще проведе МОСВ

post

В качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE и в изпълнение на проект за изграждане на капацитет, Министерството на околната среда и водите ще проведе информационен ден по програмата. На събитието ще бъде представена програма LIFE, графикът за обявяване и подаване на проектни предложения по Покана 2018 г., новостите и промените, които…

Предстоящи покани по Програма LIFE за 2018 г.

post

Тази година поканите по подпрограмите за „Околна среда“ и „Действия по климата“ на Програма LIFE ще предоставят финансиране за „традиционни“ проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и подготвителни проекти, съобщава agro.bg. Поканата за проекти за техническа помощ е планирано да бъде официално обявена на 6 април 2018 г. Поканата за традиционни проекти, интегрирани проекти, изграждане…

Близо 100 млн. евро отпуска Европейската комисия в рамките на програмата “Лайф”

post

Близо 100 милиона евро отпуска Европейската комисия в рамките на програмата “Лайф” за по-високо качество на живот на гражданите в страните-членки. Със средствата ще бъдат подкрепяни инициативи за намаляване на вредните емисии и за опазване на околната среда. Пет са областите, които ще бъдат финансирани – природа, води, въздух, отпадъци и климат. Средствата са предвидени…

Възможностите за подобряване на ефекта от проектите по програма LIFE обсъдиха бенефициенти с МОСВ

post

Възможностите за повишаване на ефекта от транснационалните проекти по програма LIFE и бъдещото сътрудничество обсъдиха бенефициенти и експерти с представители на МОСВ, в рамките на честването на 25-та годишнина от създаването на Програмата. Отбелязването на годишнината беше организирано от МОСВ, което е Национално звено за контакт по програма LIFE. Програма LIFE предоставя европейско финансиране за…

МОСВ организира обучения за кандидат-бенефициенти по Програма LIFE

post

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството на Национално звено за контакт по Програма LIFE за България, организира две обучения за кандидат-бенефициенти. Повод са публикуваните от Европейската комисия покани за подаване на проектни предложения за 2017 г. на страницата на Програма LIFE. Oбученията са еднакви. На 11-ти май срещата с кандидат-бенефициенти ще бъде…

Шест регионални звена ще консултират бенефициенти по програма LIFE

post

Шест от Регионалните инспекции по околна среда и води – в Благоевград, Бургас, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе, ще предоставят информация и консултации на желаещите да кандидатстват с проекти по програма LIFE на Европейският съюз (ЕС). Финансират се предложения, свързани с опазване на околната среда и с ограничаване на изменението на климата. Програма LIFE има…