ДФЗ договори 85 проекта за малки стопанства

post

Държавен фонд „Земеделие“ договори 85 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020. Служителите на фонда продължават интензивно работа по одобряването и договорирането на проектите за малки стопанства. За 627 предложения по подмярката, които попадат в 100-процентния бюджет, тече нова проверка….

44 проекта за научни центрове кандидатстват за европейско финансиране

post

Общо 44 проектни предложения са подадени по двете процедури за изграждане на научни центрове, обявени по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съобщиха от просветното ведомство. Крайният срок изтече на 28 февруари. Става въпрос за процедура за 350 млн. лева по оперативната програма, с които се предвижда да бъдат изградени четири центъра за…

Павлова: Очакваме ръст на проектите с европейско финансиране през 2017 г.

post

През тази година  ще има ръст на проектите, които се изпълняват с европейско финансиране по  всички оперативни програми. Това заяви пред представителите на бизнеса министърът на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) Лиляна Павлова по време на конференция на тема „Планът „Юнкер“ – възможности и резултати“, организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България…

Договори за два мащабни проекта подписа община Сливен

post

Два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на регионалното развитие подписа кметът на Сливен Стефан Радев. Договорите са по проекти „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен” и „Подобряване на градската среда на Сливен”. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по първия проект е 14 525 521,80 лв., а по втория – 2 199 911…

Общинските проекти по ПРСР вече са част от Системата за управление на проекти

post

Общините вече могат да въвеждат данни в Централизираната информационна система за управление на проекти (ИСУП) по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020), както и по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Това съобщиха от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Промяната е факт благодарение на договореност между НСОРБ, Министерство…

Над 3 000 проекта бяха подадени във втория прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

post

2 926 нови проекта за инвестиции в земеделски стопанства бяха подадени в рамките на втория прием на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, съобщи пресцентъра на ДФ “Земеделие”. Общият размер на заявената субсидия за новите проекти 1…

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн подкрепят с 210 млн. евро приоритетни проекти в България

post

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество…

Министър Лиляна Павлова: Започва изпълнението на първите 37 проекта за над 34 млн. лв. по програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия от новия програмен период

post

На официална церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в присъствието на министъра (в оставка) Лиляна Павлова бяха връчени първите договори за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП  България – Сърбия 2014-2020 г. Общо 37 договора за над 17 млн. евро получиха бенефициентите от двете страни от заместник-министър Деница Николова и…

Набират се проекти по Инвестиционна програма за климата

post

Набират се проекти по Инвестиционна програма за климата. Целта е оформяне на портфолио от проекти, които да бъдат финансирани за намаляване емисиите на парникови газове. Програмата ще предоставя безвъзмездно финансиране на част от инвестицията. За публичните институции и НПО размерът на безвъзмездната помощ може да достига до 85% от инвестиционните разходи. В този процент влиза…

Рибарската програма пусна за обществено обсъждане подбор на проекти по мярка 4.1

post

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 821 749 лв. Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се…