Отпускат се над 2 млн. лева за три национални програми за развитие на образованието

post

Правителството отпусна средства в размер на 2 179 285 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми (НП) „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени през 2018 г. По НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ средствата са 523 709 лв. и са за изплащане на…

Кабинетът одобри 13 национални програми за развитие на образованието

post

На заседанието си правителството одобри 13-те разработени от министерството на образованието национални програми, които ще осигурят допълнително финансиране през 2018 г. на политики и мерки за равен достъп до качествено образование, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Три от тях са нови – “Заедно за всяко дете”, “С грижа за всеки ученик” и “Оптимизиране на вътрешната структура…