Агенцията по заетостта отчете спад на безработицата през август

post

През август 2017 г. регистрирана безработица е на равнище 6.65%. На месечна база – спрямо юли – тя намалява с 0.08%, а на годишна – с 1.3 процентни пункта. Това сочат данни на Агенцията по заетостта. Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през месеца е 218 436. Те намаляват с 2 448…

Доходите на фермерите през 2016 г. са спаднали над 16 %

post

Доходите на селскостопанските производители в България намаляват през 2016 г. с 16,4% на годишна база, като нетният опериращ излишък/смесен доход спада с 4,5 на сто, а нетният доход по факторни разходи (който измерва доходността от всички фактори на производството – земя, капитал и труд) се понижава с 4,1%, сочат данните от първата оценка на Националния…