За ратификация е предложена спогодбата между България и Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане

post

Правителството одобри подписаната на 29 ноември 2017 г. в Риад Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане, като предложи на Народното събрание да я ратифицира със закон. Спогодбата е важен елемент от междудържавната договорна база…