Одобрени са два стратегически документа за управлението на средствата в т.нар. „Сребърен фонд“

post

Правителството прие Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“) и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за периода 2019-2021 г. Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на…

Сребърният фонд остава на консервативно управление в БНБ

post

Правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата от него за периода 2018-2020 г. Двата документа са одобрени от Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход активите да се управляват при спазване…

200 млн. лв. повече в Сребърния фонд за първите 9 месеца на годината

post

Близо 2,8 млрд. лв. общо има в Сребърния фонд към края на септември 2017 г., сочат данни на МФ. В края на 2016 г. те са били 2.6 млрд. лв. От тази сума над 2,7 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения на Управителния съвет на фонда. Както…

Пада забраната Сребърният фонд да се ползва преди 2018 година

post

Сребърният фонд, в който се съхраняват резервните пари за пенсии, да продължи да бъде обособена част от държавния бюджет, но оперирането със средствата от него да става по ред. определен със закон. Премахната е забраната той да се ползва преди 2018 г. Това е записано в проектозакона за изменение на Закона за публичните финанси, предложен…