Министър Димов подписа договори за инсталации за отпадъци на Ботевград и Харманли

post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане  на  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Ботевград и договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци от община Харманли. Целта на проекта за изграждане  на  компостираща инсталация и инсталация за…