ДФ „Земеделие“ направи първите плащания по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

post

ДФ „Земеделие“ преведе над 1,5 млн. лева ( 1 520 710 лв.) на 168 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо 611 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката. Финансовата помощ на останалите кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки, които продължават и в…

Готова е методиката за прилагане на санкциите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

post

Mетодиката за прилагане на санкциите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ е готова, съобщи agro.bg. Приемът ще продължи до края на октомври. Указанията са разпратени до областните офиси на фонд „Земеделие“, а администрацията е запозната с детайлите и не би трябвало да връща кандидатите заради неизяснени нормативни детайли. Това уверение даде на стопаните заместник-министър…

ДФЗ дава насоки за кандидатстване по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

post

ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект. Необходимо е кандидатите предварително да се запознаят с изискванията по мярката и наборът от документи за…