ЦИА организира трета работна сесия – обучение в рамките на проект Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science

post

В периода 25-26 май 2023 г.  Центърът за изследване и анализи  организира второто обучение на хора във възрастов диапазон 65+ г., което е част от проекта № KA204-C4F4E254 „Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science“, изпълняван чрез Европейската…

Център за изследване и анализи организира втора работна сесия – обучение в рамките на проект Citizen Senior Researchers

post

В периода 17-18  май 2023 година Център за изследване и анализи  организира второто обучение на хора във възрастов диапазон 65+ г., което е част от проекта № KA204-C4F4E254 „Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science“, изпълняван чрез Европейската…

Центъра за изследване и анализи организира първата работна сесия – обучение в рамките на фестивала на науката в София

post

В периода 11-14 май 2023 година Центърът за изследване и анализи представи проекта № KA204-C4F4E254 „Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science“, изпълняван чрез Европейската рамкова програма Еразъм + . Проектът е посветен на привличане на лица във…

Среща на партньорите от проекта Senior Researchers

post

На 8 май 2023 г. Центърът за изследване и анализи  бе организатор и домакин на работна среща с представителите на всички партньорските организации по проекта № KA204-C4F4E254 „Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science“, финансиран чрез Европейската рамкова…

Центърът за изследване и анализи представи резултати и доклад от проучвания по „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“

post

На 18.04.2023 г. се проведе втора дискусия на тема „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“ в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0006 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“….

Проведе се първата информационна кампания на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“

post

На 6 март 2023 г. в гр. Елин Пелин – СУ „Васил Левски” се проведе информационна кампания на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“. Тя е част от проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа…

Проект ще оценява подкрепата за личностното развитие на децата и учениците от Софийска област

post

Сдружение Център за изследване и анализи стартира изпълнение на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“, който цели да извърши адекватната и независима оценка на изпълнението и въздействието на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на…