Успехът на ескейп стаите в България

post

Ескейп стаите са едно от най-актуалните забавления през последните години както у нас, така и по света. Водещи началото си от компютърно базираните “escape the room games”, те пресъздават реално тематично декорирано пространство (кабинет, килия, улица, бар, спалня…), в което екип от 2 до 6 души попада за ограничено време (обикновено 1 час) и трябва…