Функционалност на уоки токита от 4sales

post

Съществуват различни ситуации, при които се изисква отдалечено общуване между двама души в пределите на определен периметър. Това е например по време на лов, когато се организират различни издирвателни или патрулиращи групи и за детско забавление. В подобни случаи, но не само, се използват радиостанции. Какви са техните възможности, колко голям е обхвата им, колко…