ЕОС Матрикс – лидер на пазара за събиране и управление на вземания

post

ЕОС Матрикс си партнира с редица банкови и небанкови финансови институции, телекоми, ютилити и търговски компании и др., като поема управлението и събирането на забавените им вземания. По този начин фирмите освобождават вътрешен ресурс, който насочват към основната си дейност и в същото време повишават ликвидността си. Дейността на колекторските компании представлява професионално събиране на…