Сдружение „Проспериращи млади европейци“ спечели проект по програмата „Еразъм+“

post

Един от бенефициентите по програма „Еразъм+“, сектор Младеж, е Сдружение „Проспериращи млади европейци“. През 2018 г. организацията спечели проект по програмата, озаглавен „Открий предприемача в себе си“, договор № 2018-1-BG01-KA105-047799. Идеята на проекта се зароди в резултат на данни от Европейско социологическо проучване от 2016 г., което показва, че младите хора имат твърде ограничена интерпретация…