Общественият борд на TELUS International в България ще разпредели 170 000 лева в подкрепа на общностите, засегнати от COVID-19

post

  Поканата за кандидатстване е отворена, а размерът на финансиране се увеличава до 15 000 лв. на проект   Общественият борд на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на проекти, насочени към преодоляване на неблагоприятните последствия, породени от COVID-19. Бордът финансира проекти в…