НовиниОбщини

Среща на кандидати по програма INTERREG IVC в Русе

Бюджетът й възлиза на 321 млн. евро, насочени към международни проекти

Трансграничната програма INTERREG IVC е тема на семинар, организиран с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България и Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния. Събитието ще се състои на 2 декември в русенския хотел “Космополитън”.

Идеята е да се предостави полезна информация на заинтересованите страни, свързани с регионалното развитие, като местни, регионални и национални власти и публично-правни организации от Австрия, България Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. INTERREG има два основни приоритета: “Икономика, основана на иновации и знание” и “Околна среда и превенция на риска”. Бюджетът й е 321 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие.

Участниците ще имат възможност да обменят опит и да получат актуална информация за финансираните по програмата проекти, основните качествени критерии за оценка, като основен акцент ще се постави върху резултатите, постигнати от проектните партньори чрез програмата INTERREG IVC.

Включени са четири тематични панела – предприемачество и малки и средни предприятия, заетост, човешки капитал и образование,предотвратяване на замърсявания и управление на отпадъците и енергия и устойчив транспорт.

Специално внимание ще се обърне на участниците от областите Добрич, Търговище, Шумен, Русе, Монтана, Плевен, Ловеч, Смолян, Кърджали и Хасково.

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC 2007 – 2013 г. е част от Кохезионната политика на Европейския съюз. Основната й цел е да свърже регионите с по-малко опит в определена област с региони с повече опит, така че те взаимно да си повишат административния капацитет. Бенефициенти са всички региони (национални, регионални и местни власти, публичноправни организации, юридически лица) от държавите-членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *