НовиниУслуги

29 проекта по ОП Административен капацитет са разплатени

Договорените средства по програмата достигнаха 163 млн. лв.

Още 1.54 млн. лв. бяха изплатени на бенефициенти по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК) през ноември, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Средствата са преведени по сметките на различни звена от централната, областната, общинската администрация, съдебната система, както и структури на гражданското общество, които изпълняват проекти.

Разплатени са средства по общо 29 проекта, от които 3 звена на централната администрация, 10 областни и общински администрации, 3 структури на съдебната система и 13 бенефициента от неправителствения сектор.

С това общият размер на изплатените средства по ОПАК достигна близо 84 млн. лв. или близо 24% от сумата за цялата оперативна програма. Размерът на договорените средства е над 163 млн. лв. или почти половината от предвидените средства по ОПАК за целия програмен период.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *