НовиниОбщини

Две общини искат кредити по ФЛАГ

Общият размер е близо 3,9 млн. лева

Долна Баня и Провадия подадоха искания за кредити по фонд „Флаг“, съобщават от фонда. Кредитът, който община Долна баня е заявила е в размер на 800 000 лева. Средствата са за реконструкция на мостово съоръжение над р.Марица в града по пътя Долна баня –разклон за с.Пчелин по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програма за развитие на селските райони.

Исканият от община Провадия кредит е в размер на 2 927 713.33 лева. С него ще се изпълнени проект за създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Община Провадия има реализирани проекти, осъществени с подкрепата на програма ФАР, както и одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *