НовиниОбщини

ЕИБ с покана за Фондове за градско развитие

Запитвания могат да се правят до 20 април

Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ), в качеството си на Холдингов Фонд по JESSICA за България отправиха покана за заявяване на интерес с цел избор на един или няколко фонда за градско развитие. Те ще получат финансиране от приблизително 61 205 010 лева (31,3 млн. евро), предоставени от Европейския фонд за регионално развитие за реализиране на проекти в градовете, които подкрепят устойчивото им развитие.

Покана на финансовите институции е за улесняване на плащанията от европейските структурни фондове. Помощта е под формата на възмездни инвестиции в публично-частни партньорства или други проекти, включени в интегрирани планове за устойчиво развитие на градовете.

Общините могат да отправят своите запитвания до 20 април, а отговорите ще се дават до 9 май. Последната дата, до която бенефициентите ще заявяват интерес, е 23 май.

Предстои избор на мениджъри на двата фонда за градско развитие, от които единият е за София, а другият за шестте големи града – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Освен местните власти бенефициенти могат да бъдат и частни компании или смесени дружества, стига да предложат проект в обществена полза – например паркинг под градския площад. Те могат да бъдат съфинансирани със заеми от ЕИБ, от търговски банки, от частни инвеститори, европейски грантове.

Пъленият пакет с документи за представяне на оферти и бизнес планове може да се намери на: http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/eoi/vp960.htm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *