НовиниУслуги

Агенция по заетостта стартира процедура „Аз мога повече“

Максималният бюджет за целия програмен период е 50 млн. лева

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по “Аз мога повече”. Схемата е продължение на популярната схема за квалификация на заети лица „Аз мога”. Интересът към нея миналата година беше голям и доведе до изчертаване на първоначалният й бюджет от 25 млн. лв. След това Управляващият орган на ОП Развитие на човешките ресурси взе решение той да бъде увеличен с още 25 млн. лв. Така още 30 хил. заети лица по трудов договор получиха възможност да се включат в обученията.

Конкретен Бенефициент по новата процедура е Главна дирекция „Услуги по заетостта” в Агенция по заетостта.

Целта е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на възможност за кариерно развитие.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 50 000 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 16:30 часа на 31.05.2011 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *