НовиниФинанси

1 млрд. евро рисково и преференциално заемно финансиране за бизнеса

Около 340 млн. евро от тези средства трябва да бъдат осигурени по линия на ОП „Конкурентоспособност”

1 млрд. евро ще бъдат достъпни за малките и средни предприятия като преференциални заеми. Това съобщи заместник- министърът на икономиката Евгени Ангелов по време на българо-турски бизнес форум.
По думите му у нас има много сериозна база за развитие на ИТ сектора, фармацевтичната индустрия, медицинската техника и други.

Около 340 млн. евро от тези средства трябва да бъдат осигурени по линия на ОП „Конкурентоспособност”(включително и чрез инициативата Джереми), не повече от 60 млн. евро ще бъде държавното участие чрез бюджета, а останалият ресурс ще бъде набавен от частния сектор.

Гаранционният фонд по инициативата Джереми ще започне работа в близките седмици, след като на 14 юли бъде подписано споразумението с петте банки, които ще обслужват процеса. Мениджърите на фонда за стартиращи компании и на мезанин фонда са избрани и се очаква те да заработят през есента.

Едновременно с това, в момента МИЕТ мотивира както пред ЕК, така и пред други държавни институции в България, позицията си за алокиране на още 200 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност”, които да бъдат предвидени за преференциални заеми за малките и средните предприятия.

Близо 40 млрд. евро са инвестициите в страната в периода от 1996 до 2010 г, каза изпълнителният директор на агенцията за инвестиции Борислав Стефанов. „Основно инвестициите идват от европейските държави. Почти 90 % от тези 40 млрд. евро са от държавите от Западна и Централна Европа”, обясни той . В топ 10 на инвеститорите у нас САЩ са единствената неевропейска държава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *