НовиниОбразование

Стартира операция за подкрепа на млади учени

Програмата е за 8 млн. лева

Министерството на образованието, младежта и науката стартира операция „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г, съобщиха от Управляващия орган.

Целите на схемата са да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват предоставяне на допълнителни средства на докторанти за осъществяване на научни цели и задачи, подготовката на дисертационния труд, насърчаване на академичната и научна мобилност – участие в работни срещи, семинари и конференции.

Финансиране ще бъде предоставено и за научни публикации, осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки, обучение и повишаване на квалификацията на младите хора, работещи в сферата на науката, както и за провеждането на научни изследвания.

За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни организации, включително и в партньорство с работодатели.

Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до 31 октомври 2014 г., а безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 800 000 лв.

Програмата е на обща стойност 8 000 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е 13 септември 2011 г., 16.30 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *