НовиниУслуги

11,4 млн. лв за инфоцентрове в общините

Те се финансират по ОП „Техническа помощ“

„Изграждането на мрежа от 27 областни информационни центъра ще осигури лесен достъп до информация за еврофондовете във всички региони на страната и ще направи системата за управление на средствата от ЕС по-здрава и сигурна.” Това заяви министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на церемонията по подписването на договорите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) по процедура “Изграждане и функциониране на областни информационни центрове” с представители на 27 общини.

Общата стойност на инвестицията в 27-те общини е близо 11,4 млн.лв., като с реализацията й се откриват над 80 нови работни места.

В по-малките общини ще работят минимум по 3-ма души, а в по-големите по 4-ма. Средствата са предвидени за изграждане и функциониране на центровете в продължение на 36 месеца. При успешна реализация информационните офиси ще продължат да съществуват и през следващия програмен период. Служителите в областните инфоцентрове ще дават информация за открити процедури по оперативните програми и възможностите за финансиране на проекти по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

На територията на всяка една от общините ще се провеждат минимум две информационни събития за предоставяне на актуална информация на гражданите от региона. Областните информационни центрове ще предоставят информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги, те няма да предоставят консултантски услуги по разработване и управление на проекти.

Дончев отбеляза, че очаква първите офиси да отворят врати след няколко месеца и подчерта, че въпреки забавянето – реалният старт трябваше да бъде през 2008 г., все още има голяма необходимост сред бенефициентите и сред всички български граждани от скъсяване на разстоянието между тези, които разпределят средствата и тези, които ги ползват.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *