ЗдравеопазванеНовини

Близо 123 000 деца ще получават плодове в училище

За учебната 2011-2012 г. 955 учебни заведения се включиха в европейската програма

Близо 123 000 деца ще получават плодове в училище. При първия прием по схемата „Училищен плод” бяха одобрени 297 кандидати. Близо 100 000 деца от 714 училища вече ще получават плодове и зеленчуци до края на първия учебен срок.

Схемата следва политиката на ЕС за подобряване на общественото здраве и предотвратяването на социално значими болести.

Бенефициентите от двата приема са общо 442. За учебната 2011-2012 г. 955 учебни заведения се включиха в европейската програма „Училищен плод”. Предстои разглеждането на подадените за втория прием 138 заявления.

През втория учебен срок се очаква още 241 учебни заведения с над 23 000 деца да се включат в програмата.

„Училищен плод” се прилага на територията на цялата страна в рамките на учебната година и обхваща децата от детските градини до учениците от ІV-ти клас. Финансовата рамка на схемата е над 3.6 млн. лв.

Финансирането е по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. ДФ „Земеделие” ще изплаща финансова помощ за извършени до 40 доставки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *