НовиниОколна среда

МОСВ даде положителна оценка за ОВОС за нефтопровода Бургас – Александруполис

Докладът анализира рисковете за околната среда и може да бъде основа при решение за реализация на проекта

Министерство на околната среда и водите даде положителна оценка на качеството на документацията по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ нефтопровода Бургас – Александруполис, за участъка на територията на Република България. Оценката на компетентния орган е, че в представената документация по ОВОС са анализирани рисковете за околната среда, които Висшият експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ трябва да има предвид при вземането на решение за осъществяване или неосъществяване на проекта на българска територия.

В резултат на тази оценка може да се пристъпи към продължаване на процедурата по ОВОС – организиране на срещи за обществено обсъждане със засегнатите общини и кметства на българска територия, което е задължение на възложителя, съобщават от ековедомството.

МОСВ е изпратило писмо до възложителя „Транс Болкан Пайплайн Б.В. – клон България” с указания за по-нататъшния ход на процедурата: възложителят трябва да осигури обществен достъп до документацията по ОВОС и да организира срещи за обществено обсъждане в засегнатите общини и кметства; според постигнатите договорености между българската и гръцката страна подготовката за организиране на паралелните срещи за обществено обсъждане в двете държави може да започне, след като и  българските, и гръцките компетентни органи по околна среда потвърдят, че е налична цялостната документация по ОВОС за нефтопровода Бургас – Александруполис (оценка на трасето на българска територия; оценка на трасето на гръцка територия и резюме на доклада за цялото трасе на нефтопровода за българска и гръцка територия).

Резултатите от обществения достъп до документацията и обществените обсъждания ще бъдат от изключителна важност за приключване на процедурата, обсъждане от ВЕЕС и вземане на решение по ОВОС от министъра на околната среда и водите. Съгласно българската нормативна уредба министърът на околната среда и водите следва да се произнесе с решение по ОВОС в срок до 45 дни след последната среща за обществено обсъждане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *