ЗемеделиеНовини

Одобрени са 30 проекта за модернизация на земеделски стопанства

Субсидията, която ще се отпусне е за 7,8 млн. лева

Държавен фонд “Земеделие” одобри още 30 проекта за модернизиране на земеделски стопанства и за създаване на микропредпирятия, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Заложената субсидия е в размер на 7,8 млн. лв. Около 6 млн.лв. от нея ще бъдат изплатени за изграждане на 19 микропредприятия.

Със субсидиите по тази мярка ще бъдат изградени 8 фотоволтаични централи.

Други 8 кандидати участват с проекти за създаване на къщи за гости, за изграждане на юрти за мобилен туристически център и др.

Сред останалите проекти са за покупка на оборудване за вторична обработка на кожи и за модернизиран автосервиз.

По мярката за модернизация планираните субсиди от 1,8 млн. лв. ще се отпуснат основно за животновъдни ферми.

С част от средствата ще бъде купена техника за почистване и транспортиране на животински тор. Стопаните ще инвестират още в доилно оборудване, както и в техника за покриване на изискванията по Нитратната директива.

Два от проектите са за засаждане на трайни насаждения от десертно грозде, като стопанства ще преминат от традиционно към биологично производство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *